TERRÄNG OCH KARTA

Lukkari-Jukola orienteras i Mynämäki / Nousiainen 18-19 juni 2022. Tävlingscentrumet ligger i Mynämäki idrottscenter i omedelbar närhet av Mynämäki centrum.

Terrängen är varierande men för det mesta är framkomligheten bra. Största delen av terrängen är ett populärt utomhusområde nära bostadsområden, med många olika gångar och stigar som också har formats av den rikliga rådjurfaunaen. Djurspår finns inte på kartan. Området är också en populär terräng för motorcyklister och mountainbikecyklister, och det finns flera små steniga stigar, som inte alla finns på kartan heller.

För det mesta är terrängen ganska platt, mycket snabb bergsparti och ibland mer täckt blandskog. Området har också branta klippor och taluskon som kräver hög noggrannhet och kartläsning, samt skyddad terräng. Det finns en hel del stenar. Höjdskillnader varierar beroende på terrängområden.

I banplanering har man försökt använda alla områden på kartan. Farten kommer att vara snabb i båda loppen.

Banläggarna

Heikki Andersson

Maippi Antikainen

Pekka Lapila

Jarmo Jokila som mentor