SÅ HÄR GÅR DET TILL I LUKKARI-JUKOLA

Dessa direktiv klargör hur man fungerar i Jukola-byn. Noggrannare direktiv för tävlingen hittar Du i tävlingsdirektiven.

Tidtabell

Tävlingsinfo öppnas på fredag den 17 juni klockan 10:00. Efter det är det möjligt att hämta lagmaterial. Kortet för att hämta lagmaterial har skickats till föreningens kontaktperson via e-post. Om e-posten inte har kommit fram eller har hamnat i skräp postlådan, kan man ladda ner och skriva ut kortet för lagmaterial här:  https://jukola.com/wp-content/uploads/sites/20/2022/04/Joukkuemateriaalin-noutolappu_Lukkari.pdf

Fredag 17.6.2022

10.00 Tävlingscentralen och tävlingsinfo öppnas

18.00 Löpordningens sista anmälningstid
21.00 Tävlingsinfo stängs
21.00 Unilukkari-konsert i Mynämäki kyrka

Lördag 18.6.2022

8.00 Tävlingsinfo öppnas
12.45 Venlakavlens inskrivning påbörjas. Noggrannare direktiv för tävlingen hittar man i tävlingsdirektiven.
13.00 Öppningsceremoni och Jukola flaggan hissas
13.30 Venlakavlen/ första sträckans samling till startområde börjar
14.00 Venlakavlens start
17.00 Venlakavlens vinnare i mål
18.30 Venlakavlens växling stängs
18.45 Venlakavlens omstart
19.00 Jukolafesten och Venlakavlens prisutdelning
21:00 Jukolas kvällsandakt i skogskyrkan
21:45 Jukolakavlens inskrivning påbörjas. Noggrannare direktiv för tävlingen hittar man i tävlingsdirektiven.
22:30 Venlakavlens mål stängs
22.30 Jukolakavlen / första sträckans samling till startområde börjar
23:00 Jukolakavlens start
23:07 Solnedgång

Söndag 19.6.2022

03.59 Soluppgång
06.51 Jukolakavlens vinnare i mål, vinnarlaget läser Jukolas budskap på hembo
08.45 Jukolakavlens växling stängs
09.00 Jukolakavlens omstart: 7. sträcka
09:30 Jukolankavlens omstart: 2.–6. sträcka
09:30 Utdelning av kartorna börjar i tävlingsinfo
09.40 Jukolakavlens prisutdelning, Jukola-flaggans överlämnande
15.00 Jukolakavlens mål stängs
16.00 Tävlingscentralen och tävlingsinfo stängs

Tilläggsuppgifter gällande prisutdelningen finns i tävlingsdirektiven.

 

Olika service har öppet så här

Fre 17.6. Lö 18.6. Sö 19.6.
Tävlingscentralen öppen 10.00–24.00 00.00–24.00 00.00–16.00
Tävlingsinfo 10.00–21.00 08.00–24.00 00.00–16.00
VIP info 18.00-21.00 09.00–24.00 00.00–11.00
Barnens värld 10.00-20.00 09.00-12.00
Mediaservice 14.00–20.00 10.00–24.00 00.00–14.00
Tävlingsrestaurang och café 12.00-20.00 10.00–24.00 00.00–14/15.00
Café och grill 10.00-23.00
Street Food-by 12.00-20.00 10.00–24.00 00.00–14/15.00
Soldathemmets café 10.00-20.00 8.00-24.00 00.00-15.00
Café vid bobollsstadion 12:00-20:00 8.00-24.00 00.00-16.00
Öltält 11.00–23.00 10.00–24.00 00.00-04.00
09.00–15.00
Lakrits försäljning 15.00-20.30 10.00-24.00 00.00-14.00
Glassförsäljning 10.00-24.00 08.00–24.00 00.00–15.00
Jukola-butiken 10.00–21.00 09.00–24.00 00.00–14.00
Suunnistajan Kauppa 10.00-20.00 08.00-24.00 00.00-14.00
Intersport 12.00-22.00 09.00-24.00 00.00-13.00
Keltamäki 10.00-20.00 09.00-24.00 00.00-14.00
Apotek, Keskuskatu 15 (i Mynämäki centrum) 09.00-22.00 08.00–22.00 08.00–16.00
Bastu damer 16.00-18.30 14.00-24.00 00.00-16.00
herrar 18.30-21.00
Dusch 16.00-21.00 09.00-24.00 00.00-16.00

 

 

Säkerhet och nödsituationer

Direktiv vid nödsituationer

Olycksfall: Första hjälp ges vid tävlingscentralens första-hjälpstation (se Första hjälp) fre 17.6.2022 kl. 10-19 och från lö kl. 8.00 till sö kl. 16. Andra tider anlitas den allmänna hälsovårdens tjänster.

Ifall du har sjukdomar, allergier eller medicinering  som kan verka på din skötsel, skriv ditt namn, dina allergier och mediciner, samt telefonnummer på en kontaktperson som vid behov kan ge tilläggsuppgifter åt vårdpersonalen på baksidan av tävlingsnumret.

Allvarliga sjukdomsfall: Meddela första hjälpen +358 40 850 8703 och handla enligt följande direktiv.

 • Ta reda på vad som hänt.
 • Förhindra ytterligare olyckor.
 • Kontrollera patientens tillstånd.
 • Kontrollera andningen.
 • Vänd personen i framåt lutande sidoläge, kontrollera möjliga frakturer
 • Vid akut livsfara – ring 112 och första hjälpen +358 40 850 8703
 • Visa räddningspersonalen till olycksplatsen

Eldsvåda i tävlingscentralen, tältområden eller på parkeringsplatsen: Handla enligt nedanstående direktiv.

Meddela säkerhetsjouren. Telefonnummer är +358 40 850 8641.

Ifall du upptäcker en eldsvåda:

 • Varna människor som är i fara.
 • Begränsa eldsvådan om det är möjligt (eldsläckare, släckningsduk).
 • Anmäl om situationen till alarmnummer 112.
 • Visa brandkåren till platsen.

Ordningsstörningar: Ta kontakt med närmaste ordningsvakt eller ring säkerhetsjouren +358408508641

 • Ifall situationen är hotande, ring 112
 • Riskera inte dig själv eller andra!

Trafikolycka: Tag kontakt med närmaste trafikpersonal eller ring säkerhetsjouren +358408508641.

 • Ifall situationen är allvarlig eller utanför tävlingsområdet, ring 112
 • Hjälp skadade människor och förhindra ytterligare olyckor.

 

Viktiga telefonnummer

 • Det allmänna nödnumret: 112
 • Säkerhetsjour: +358 40 850 8641
 • Jukola-kansliet: +358 40 850 8702
 • Tävlingsinfo: +358 40 850 8682
 • Tävlingscentralens första hjälp: +358 40 850 8703 (numret är tryckt på tävlingskarta)
 • Ordningsövervakning: +358 40 850 8708
 • Trafik och parkering: +358 40 850 8700
 • Förgiftningscentralen: +358 9 471 977
 • Bogseringar: +358 44 012 2121

Tävlingsinfo ansvarar för information och rådgivning samt sånt som berör tävlingen, till exempel löpordningar med mera.

Säkerhetsjour leder säkerhetsverksamheten såsom första hjälp, trafik, parkering, räddning/brandsläckning och ordningsövervakning.

Första hjälp

Tävlingens första hjälp (huvudstation) är belägen mitt i tävlingscentralen. Där håller  läkare och första hjälp personal jour. Öppettider: fre 10–19, från lör kl. 8 till sön kl. 16. Första hjälp vid mål är öppet från lör kl. 12 till sön kl. 16.

I tävlingscentralen och i tältområdena finns det  skyltar till första hjälpen. Första hjälpen är även markerat på arenakartan.  Första hjälpstationen är utmärkt med ett vitt kors på grön botten. I tävlingsterrängen finns det två första hjälpstationer under Jukolakavlen kl. 22.00–16.00 och under Venlakavlen kl. 13.00–22.30 finns det en första hjälp station i terrängen. Första hjälp platser är utmärkta med violett kors på tävlingskartorna. En lätt första hjälp beredskap finns vid vätskeplatserna och en del av kontrollövervakare har plåster och förbandsmaterial.

I tävlingscentralen finns ställen för hjärtstartare (defibrillator) som är markerade på kartan över tävlingscentralen.

Mynämäki apoteket betjänar i sitt vanliga ställe i Mynämäki centrum med längre öppettider än vanligt. Apoteket finns i Keskuskatu 15, Mynämäki.  Under natten finns det jour – telefonnummer till jouren finns på apotekets dörr eller man kan ringa dörrklocka.

Ankomst till tävlingscentralen

ankomst

Vägvisning till tävlingscentralen

Trafik till tävlingscentralen kommer från två olika håll. Följ anvisningar. Jyväskylä/ Mellersta Finland ankomst via Björneborg. All trafik öster om Jyväskylä skall köra via Tammerfors. All trafik från söder (ej bus) hänvisas till parkeringen via väg 192 (Kustavintie) och väg 1930 (Mynämäentie). Det kommer att vara mycket trafik så reservera tillräckligt med tid för ankomsten. Den största stockningen kommer troligen att inträffa kl. 10–14 på lördagen.

Det berättas om Jukolas trafikinformation i direktsändning på Yle Radio Suomi Turku på frekvens 94,3 MHz.

Personbilar

Personbilar visas till parkeringsplatser på åkrarna. Parkeringsområdena är märkta P1–P6.

Visningar från övervakare på parkeringsområdena måste följas. Bilar hänvisas till snedparkering.

Avstånd från parkeringsområde till tävlingscentrum är högst 2500 meter.

Det arrangeras ingen persontransport eller transport för varor från parkeringsområdena. Fotgängare bör vara speciellt noggranna på trafikrutter och gå enligt märkta rutter. Följ trafikövervakarnas anvisningar.

Också rutter tävlingscentralen och kan stocka sig – vänligen blockera inte rutten.

Det finns parkeringsförbud på vägar till parkeringsområdena. Förbudet övervakas. Det är inte heller tillåtet att parkera på privata gårdar och vägar. Felparkerad bil är en säkerhetsrisk och skall bogseras bort. Bogseringen skall faktureras.

Med VIP- och Media-parkeringsbiljetter utrustade bilar dirigeras till parkeringsområdena i närheten av tävlingscentralen vid Vanha Turuntie. Tillträde till området är förbjudet utan ett giltigt parkeringsintyg. Håll parkeringsbiljetten synlig på insidan av vindrutan vid ankomst. Biljetterna är personliga och bruk ska övervakas.

Bilar med INVA-kort i vindrutan hänvisas till parkeringen i tävlingscentrum. Parkeringsbiljett (20 €) kan köpas i tävlingsinfo.

Parkeringsbiljetter för personbilar kan köpas i tävlingsinfo eller vid exit från parkeringen. Priset är 20 euro vid köp i tävlingscentralen och 25 euro vid köp på parkeringsområdet. På parkeringsområdet går det att betala med kontant eller med kort! Parkeringsbiljetterna kontrolleras under hela evenemanget vid exit. Notera att de som har betalt parkeringsavgiften i förhand får köra ut i egen fil utan att köa.

Förbered er för mycket trafik även under hemresan.

Lämna inte värdeföremål synliga i bilen! Det finns några toaletter nära parkeringsområden.

Tåg och buss

VR trafikerar till och från Mynämäki järnvägsstation enligt sina egna tidtabeller. Från alla dessa tågtur finns det en möjlighet att resa med Jukola-buss till tältområde och tävlingscentrum och tillbaka. Jukola bussens tidtabeller och priser för biljetter finns här: Jukola-BUSS

Buss

Man kan ta sig till närheten av tävlingscentrumet med vanliga bussrutter enligt vanliga tidtabeller. Se sida Ankomst.

Husbilar

De som kommer till tävlingsområdet med husbilar eller husvagnar bör reservera plats på förhand i anmälningssystemet. Platser för husbilar och husvagnar är begränsade och delas ut i anmälningsordning. Parkeringsavgiften 50/100 betalas på förhand i anmälningssystemet som nätbetalning.

Husbilar och husvagnar leds till tre olika parkeringsområden i Mynämäki centrum.

Se också separat info om reserverade husbilar/husvagnarplatser.

Husbilarnas och husvagnarnas P-område är öppet från fredag 17.6.2019 kl. 10.00. Det finns toaletter i områden. Septitankarnas tömningsmöjligheter finns inte på parkeringsområdet. Det lönar sig att tömma tankarna före ankomsten. Det finns inte möjlighet till el.

Avståndet från parkeringen till tävlingscentralen är högst 2500 meter. Öppen eld och användning av grillar mm är förbjudet utanför bilarna. Även markiser och förtält är förbjudna. Avstånd mellan husbilar skall vara minst 4 meter. Användning av aggregat på området är förbjudet kl 22-07.

Föreningsbussar

Föreningsbussarna visas till tävlingscentralens avlastningsplatser på nordöstra sidan av tävlingscentrum (Kivistöntie). Kivistöntie är en enkelriktad väg under helgen från sydost till nordväst. Det tillåts ingen annan trafik förutom föreningsbussar, service- och räddningsbilar samt privat trafik till tomterna.

Vägvisning för föreningsbussar börjar från samma ställe som för andra bilar. OBS! De föreningbussar som kommer söderifrån åker längs med VT8 ända tills korsning av Kivistöntie.

Avlastning sker i ankomstordningen. Det tas högst 10 bussar samtidigt till avlastningsområdet. Köandet sker några kilometer ifrån avlastningsområdet. Trafikövervakare hänvisar köandet samt avlastningen. Följ anvisningar!

Trafikövervakare delar ut kördirektiv till parkering och lastningsinstruktioner för söndagens avgång.

Det finns möjlighet till utrustnings transport från föreningsbussar till tältområdena på lördag cirka kl. 8-13.30 och tillbaka till lastningsområdet på söndagen kl. 11.30-14. Det finns inte möjlighet att transportera utrustning före kl. 11.30 av säkerhetsskäl.

Notera att på söndag föreningsbussar kan komma till lastningsplats först när hela laget är redo att stiga in i bussen. Trafikövervakare kontrollerar ankomsten. Föreningarnas kontaktpersoner måste kunna hålla kontakt med sin chaufför på väntplatsen.

På lördag, efter avlastningen, hänvisas föreningsbussar att åka ut via Asematie till Riksvägen 8 mot parkeringen.

Motorcyklar

För motorcyklar (och mopeder) har det reserverats ett eget parkeringsområde nära vägen Vanha Turuntie. Parkeringen för motorcyklar är avgiftsbelagd (20 euro vid köp på tävlingscentrum och 25 euro vid parkeringsområdet). Betalningen granskas vid utfarten.

Cyklar

Cyklar kan parkeras i tävlingscentrum. Parkering är gratis. Det finns vägvisning för en cykelrutt nära tävlingscentrum.

Vägvisningens början

Helsinki-Åbo:   Från väg E18, exit nr. 8.

Riksväg 9 (Tampere) och Riksväg 10 (Hämeenlinna): Korsningen till E18

Riksväg 8 (norr): Ett par kilometer norr om Mynämäki

Vägvisningarna är på plats fredagen 17.6.2022 kl. 7.00 och de bör följas.

Utfart från tävlingscentralen

Utfart från tävlingscentrums parkeringsplatser sker enligt trafikövervakarnas direktiv och via samma rutter som man körde in till parkeringsplatser. Ifall det blir rusning, kontrollerar trafikövervakarna situationen. Parkeringsbiljetterna granskas vid utfarten.

Förberedelser inför tävlingen

Tävlingsinfo

Tävlingsinfo finns i tävlingscentrum söder om första hjälp. Lagmaterialet och returkartorna delas ut från tävlingsinfo. Avhämtningskort för dessa bör skrivas ut på förhand. En digital version duger inte. Modellkartor, träningskartor, kartplast, parkeringsbiljetter, bastubiljetter och säkerhetsnålar finns till salu i tävlingsinfo. Betalning sker i kontant, eller med bank- eller kreditkort.

Kontrollera att din Emit-bricka fungerar  före ankomsten till Lukkari-Jukola, senast vid 0-stämpelenheterna, som finns bredvid info eller framför inskrivningstältet. I tävlingsinfo kan man hyra Emit-brickor om ens egen bricka inte fungerar. Man kan också köpa en ny Emit-bricka i Suunnistajan Kauppa.

Infotavlor och instruktioner

Infotavlan finns i närheten av tävlingsinfo. Infopålen finns framför tävlinginfo.  På tävlingscentrum och på föreningsbussarnas avlastningsområden finns skyltar som visar tävlingscentrumens aktiviteter. På tältområdena finns kartor och anslagstavlor, där det framgår tältplatsernas läge och deras koderna till föreningarnas reserverade tältplatser.

Så här går det till vid Venlornas och Jukolas start

Skede 1

Reservera tillräckligt med tid för inskrivningen och Emit-nollningen. Inskrivningen sker enligt startnummer. Se tävlingsdirektiv och lyssna på speakern. Kontrollera din utrustning i tältet. Fäst ditt tävlingsnummer med fyra säkerhetsnålar på din tävlingsskjorta. Skriv V/J, ditt lags nummer och ditt sträck nummer på Emit-kontrollappen. Klä dig enligt väder för uppvärmning. På uppvärmningsområdet finns dricksvatten och WC samt skuggig skog. Ta med dig kompass, emit-kort, lampa till natt-etapperna, batteri och batteriväst, reservlampa samt eventuell tilläggsenergi (gel el dyl.). I skogen finns vätskeplatser, så i allmänhet behövs inte egen dryck.

Kom ihåg att du har skor enligt direktiven (användande av spikskor är förbjudet).

Skede 2

I inskrivningstältet avläses ditt tävlingsnummers EAN-kod och därefter avläses Emit-kortet. Håll tävlingsnumret synlig och Emit-kortet tillgängligt när du går till inskrivningen, så att inskrivningen går smidigt. Inskrivning måste utföras senast 20 minuter före start.

Skede 3

Vid Emit-nollningen nollas ditt Emit-kort. Ifall ditt kort inte fungerar leds du tillbaka till inskrivningstältet, där du kan hyra ett fungerande Emit-kort. Hyreskortets betalning kan du göra senare till tävlingsinfo. Emit-kortet får inte bytas efter nollningen. Till start och växlingsområdet har endast tävlande försedd med tävlingsnummer tillträde. Efter nollningen är det förbjudet att lämna start/växlingsområdet.

Tips: Säkra Emit-kortets kontrollkort med en tejpbit.

Skede 4

Uppvärmningsområdet framgår från tävlingscentralens karta. På uppvärmningsområdet finns toaletter, dricksvatten, monitorer för att följa med mellantider och avfallskärl.  Vänligen sätta energigelförpackningar, dricksflaskor och engångsregnkläder mm i avfallskärlen och kom ihåg att sortera, tack.

Startsträckans löpare kan värma upp på startområde. Startsträckans löpare kan lämna sina uppvärmningskläder på ett staket mellan in / utgången. Staket som går runt om startområdet kommer att tas ut /flyttas efter att startet har gått, så lämna inte utrustning på detta staket.

Följ instruktionerna från speakern på startområdet. Första sträckans löpare visas via “startport” till startområdet 30 minuter före start från de sista raderna dvs. de högsta startnumren. Lag med små startnummer går sist till start raderna. Gå bredvid din startrad för att vänta att startpersonalen ger mer information. Du ser din startrad från nummerlapp på kartutdelarens väst.

8 minuter före start ger speakern lov att förflytta dig till din egen startplats enligt eget startnummer. Din egen plats syns på marken. Vänta bakom ditt startlinje. Kontrollera att numret på marken är detsamma som ditt tävlingsnummer.

Kartutdelningen påbörjas enligt speakerns direktiv. Varje rad (20 orienterare) har en kartutdelare. Kontrollera att du får en karta som motsvarar ditt tävlingsnummer. Den tävlande är ansvarig för att han tar den rätta kartan. Håll kartan synlig framför dig fram till startskottet. Öppna inte kartans förslutning före starten. Enligt tävlingsdirektiven leder öppning av kartan till diskvalifikation av laget. Rör dig inte från platsen före Försvarsmaktens startskott. Enligt tävlingsdirektiven videofilmas starten och de lag som tjuvstartar eller förorsakar tjuvstart diskvalificeras. Starten videofilmas. Rusa inte onödigt från starten. Startområdet är trångt i uppförsbacken = undvik att springa ihop med dina medtävlare!

Ifall du försenar dig kliv inte över staketet till startplatsen utan gå normalt genom Emit-inskrivningen, annars blir laget diskvalificerat. Startområdet stängs 10 minuter före start. De som har försenat sig får sin karta under 30 minuter efter startet från Helppi-station.

Övriga etappers löpare kan lämna sina uppvärmningskläder vid växelbommen åt föregående etapps löpare eller på staketet mellan in- och utgången.

Så här går det till vid Venlornas och Jukolas växling/ målgång

Skede 1

Anländ till växling/målet i fållan som motsvarar din etapp. Egen fålla visas på tavlan eller enligt arrangörernas direktiv. Vid målet används målstämpling. Stämpla vid målet och ge kartan åt arrangörerna.

Tips: Öppna kartan när du ger den till målpersonalen.

Skede 2

Tävlingsnumrorna finns utmärkta på ändan av växlingskartställningarna. Kartställningarnas nummer visar hela ställningens nummer. De lägre numren är närmare växlingsbommen.

När du kommer till ditt lags kartpåse, lyft kartan rakt uppåt ur påsen. Riv inte! Fortsätt till växlingsbommen. Vid växlingsbommen finns de lägre nummer till vänster och de högre till höger.

Tips: På växlingsbommen finns numrering, där du ser var ditt lags följande löpare borde vänta.

Ifall ditt lags kartpåse inte skulle ha rätt karta eller ifall du av misstag har tagit fel karta bör du omedelbart meddela Helppi-stationen som finns vid växelbommen närmast målgång. Där får du hjälp.

Skede 3

Omstart och etappernas stängning
Se tävlingsdirektiven.

Träning

På lördag under Jukola-helgen finns möjlighet att springa model event i närheten av tävlingsterrängen, ca 3 km tävlingscentralen. Man kan ta sig till model event endast genom att gå/löpa. Kartritning, banmarkeringar och definitioner motsvarar dem som används i Jukola. Kontrollerna markerade med skärm samt kodsiffra. Kartorna säljs på tävlingsinfo f.r.o.m lördag den 18.6. 2022 kl 8.00 för 10€/st.

Snitsling till model event börjar från punkten som är markerad på arenakartan. Det är cirka 3 km till starten. På väg till starten passerar man den högtrafikerade riksväg 8 via ett tillfälligt övergångsställe med trafikvakter. Övergångsstället är öppet bara under lördagen mellan 9.00 och 17.00. Det är absolut förbjudet att passera vägen andra tiderna.

Eftersom Venla-löparna kan ha svårt att hinna springa model event under lördagen finns det ett alternativt model event i Paijula-terrängen som kan springas på fredagen den 17.6. Kontrollpunkterna är samma som i träning #9 Paijula, Nousiainen. Denna träning säljs på tävlingsinfo f.r.o.m fredagen den 17.6. kl 10.00. Kartritning, banmarkeringar och definitioner motsvarar dem som används i Jukola. Kontrollerna är markerade med skärm samt kodsiffra.

Tilläggsuppgifter om övriga träningsmöjligheter finns här https://jukola.com/2022/sv/deltagare/traning-2/.

Modellorienteringskarta 10 €/st. och Jukola träningskartor 8 €/st.

Kavlebank

På Lukkari-Jukolas hemsidor finns det en så kallad kavlebank https://jukola.com/2022/sv/kavlebanken/  där lag kan söka efter kompletteringar till etapper som de inte har löpare till och löpare som är utan lag kan anmäla om intresset att delta i kavlen.

Att följa med tävlingen

Fotografering

Starterna, växlingarna och målgången kan följas och fotograferas av publiken på reserverade områden. På videotavlan i tävlingscentralen kan man följa med både tävlingscentralens och terrängens händelser. Tätlagens framfart följs med GPS.

Tävlingsområden har begränsad lufttrafik. Inga flygande kameror eller drönare är tillåtna förutom Tv-produktion.

TV och radio

Jukolas arrangörerna och Kruuva Oy producerar televisionsbild till tävlingscentralens screen. Yle producerar TV-sändningen både från Jukola- och Venlakavlen. Utsändningen kan följas på Yles kanaler samt på Yle Arenan. På radio följer Yle Puhe kavlarna genom natten. Yle Puhe Turku 96,7 MHz.

Lukkari-Jukola kan även följas via Jukola Live -sändning på engelska. Priset för båda kavlarna är 18 €. Sändningen refereras av Mikko Reitti. Inloggning till sändningen finns på JukolaLive web-TV

Mynämäki församlingens kvällsandakt

Församlingens kvällsandakt börjar i skogskyrkan (600 m från tävlingscentrum) på lördag kl. 21.00 och pågår ca 45 minuter. Programmet organiseras av Mynämäki församling. Det finns en tystnadsstig som startar från skoskyrkan. Stigen är några hundra meter lång och innehåller tänkespråk längs stigen samt ett vindskydd där det finns församlingens jour.

Barnens värld

Barnens värld finns i tävlingscentrum. På området finns program och uppgifter för barn på lördag 10.00–20.00 och på söndag 9.00–12.00. Blöjbyten och uppvärmning av mat är möjligt dygnet runt i samma byggnad där det finns första hjälp. Ingången är bredvid tävlingsinfo. Mer information och programmet finns på Lukkari-Jukolas hemsidor.

OBS! I barnens värld finns det inte övervakad barnpassning. Barn är på sina vårdnadshavares ansvar.

Inbjudna gäster och media

Reception för inbjudna gäster finns på VIP-info vid VIP-tältet. Reception för ackrediterat media finns på mediainfo i mediacentrum som är belägen bredvid programscenen.

Mat och dryck

Lukkari-Jukolas tävlande och publik betjänas i huvudrestaurangen och café samt i Street Food -matbyn. Det finns även glass och lakritsförsäljning. I försvarsmaktens förevisningsområde finns Skärgårdens Såldathemsföreningens och Åbo Såldathemföreningens kaffekiosk. Café vid bobollsstadion säljer kaffe/te och små söta bakelser. Öppettider för restauranger och caféer finns ovan på Öppettider.

I Street Food -matbyn finns ett brett sortiment av olika delikatesser t.ex. kyckling, hamburgare, pitabröd sallader, burritos & nachos och fiskrätter. Det finns också möjlighet att äta vegansk mat. Man kan köpa läsk och vatten i alla restauranger.

På huvudrestaurangen kan man hitta ”husmanskost”; köttfärssoppa, Pasta Bolognese, vegetarisk-curry med ris & kycklingpaella. Bröd, smör, vatten och sallad ingår. På café försäljningen erbjuds det kaffe, te, smörgåsar, bull och dyligt.

Nästan alla maträtter kan fås laktosfria. Det finns också mjölkfria och glutenfria alternativ. Vegetariska rätter kan också köpas i nästan alla restauranger. Personalen kan svara på frågor angående ingredienser.

Under fredagen är utbudet möjligen begränsat. Från och med lördag är alla restauranger öppna men några kan vara stängda under stilla stunder.

Varje restaurang och café har sina egna kassapunkter, där man kan betala med kontant och allmänna bank- och kreditkort.

De största rusningstider vid restaurangen är vid starttidpunkterna och efter Venlakavlens målgång samt på morgonen från kl. 04-05 framåt. På dessa tider lönar det sig att vara beredd på att köa. På området finns det flera restauranger så att mattjänster går så smidigt som möjligt.

I närheten av restaurangerna finns bord där man kan njuta sin mat. Vänligen se till att sådana bord där det finns också bänkar är tillgängliga för sådana människor som mest behöver bänkar, t.ex. barnfamiljer.

I restaurangen används engångskärl av biomaterial som sorteras som bioavfall. Matrester tillsammans med servetter sorteras som bioavfall. Kartongförpackningar sorteras i kartonglådan. Returflaskor och burkar med pant har egna uppsamlingskärl.

Vet ditt ansvar – lägg sopor i uppsamlingskärlorna – vi är gäster på kommunens mark så vi skräper inte. Tack på förhand!

Dricksvatten

På tävlingscentralen och tältområden finns vattenposter på olika ställen. Dessa är utmärkta med vita ballonger som har POP bankens logo på dem. På start- och målområdet finns det dricksvattenpunkter. Tvätt av utrustning vid vattenposterna är förbjudet. Tvätt av utrustning är tillåten endast bredvid tvättplatsen på särskilt utmärkt område.

Logi

Tävlingscentralen öppnas och man kan inkvartera sig i tälten eller husvagnarna/husbilarna från och med fre 14.6.2019 kl. 10.00 då skyltarna är på plats.  Håll noggrant reda på dina värdesaker! Det är absolut förbjudet att göra upp eld, att röka samt att använda camping- och gaskök mm. Förbudet övervakas.

Tält-områden

Inkvartering i egna tält på tävlingscentralen sker på de numrerade platser som har reserverats på förhand. Tält-områden är belägna ca 1000-1500 m från tävlingscentrum. Tältplatserna är i storleken 10×10 meter och är numrerade på marken. Reserverade tältplatsernas exakta plats finns på Lukkari-Jukolas hemsidor , tältområdens infotavlor och i tävlingsinfo.

Arrangörernas färdigt uppsatta militärtält (hyrtält)

Militärtälten som har reserverats på förhand finns i närheten (ca. 400-1000m) av tävlingscentralen (Männistö och Lukkarila). Tältplatserna är numrerade med nummerstolpar. Platserna och tält numren kan ses på Lukkari-Jukolas hemsidor , tältområdets info-tavla och i tävlingsinfo. Tälten är inte uppvärmda. Tilläggsinformation från tävlingsinfo.

Vindskydd

Föreningarnas vindskydd kan resas på förhand på reserverade och av arrangörerna meddelade platser.  Gångstigarna bör lämnas fria. Inkvartering och uppgörande av eld är förbjudet. Eldningsförbudet gäller även campingkök och gasbrännare.

Övrig betjäning

Batteriladdning

En begränsad möjlighet till laddning för telefoner finns i info.

Förvaring av värdesaker

Särskild låsbar förvaringsplats för värdeföremål finns inte. Håll reda på dina värdesaker. Arrangörer håller inget ansvar på försvinnande eller skadade föremål.

Användning av internet och mobiltelefoner

Vid större evenemang är mobilnätets användningskapacitet alltid begränsad. Målsättningen är att använda mobilenheternas nätkapacitet utan slöseri, för att bl.a. GPS uppföljningen från terrängen skall lyckas. Normala nätsidor, bl.a. resultatens onlinetjänster är inget problem. Det är inte önskvärt att titta på videor eller TV-sändningar på sin egen mobil/surfplatta vid arenan pga. den stora belastningen.

Det rekommenderas att man undviker att producera eller ladda videostreaming (Youtube, Facebook, Instagram mm.), för att de belastar nätet och kan störa GPS-uppföljningen.

Jukola-butiken

Jukola-butiken säljer officiella Jukola-produkter. I butiken finns gåvor samt nyheter och specialprodukter. Jukola-butikens ansvarig är vår samarbetspartner Suomen Sanser.

Försäljning av tävlingskartor

Tävlingskartor med alla kontroller säljs i tävlingsinfo och Jukola-butiken från sö 19.6. kl. 10 – (10 €/st.).

Uppvärmning av barnmat

Uppvärmning av barnmat är möjligt hela dygnet i samma byggnad där Första hjälp finns. Entrén är bredvid tävlingsinfo.

Hittegods och borttappade föremål

Upphittade föremål under tävlingsveckoslutet kan lämnas till tävlingsinfo.

Borttappade föremål kan frågas efter från info fram till söndag kl. 16.00, varefter hittegods levereras till Jukola-kansliet, där de förvaras i en vecka. Därefter levereras de mest värdefulla föremålen till Hittegodsbyrån i Åbo. Suomen Löytötavarapalvelu, Viilarinkatu 5, 20320 Turku (https://loytotavara.net/loytotavaratoimistot/turku/). Förfrågningar. +358 600 03391, mon-fre kl. 9-17 (1,93EUR/min+pvm) och lör kl. 9-14 (2,95EUR/min+pvm). Hittegodsbyråns öppettider: mon-fre kl. 9–17, lör kl. 9-14.

Infopåle

Infopålen finns framför tävlingsinfo.

Bank och post

Restaurangernas försäljningspunkter, Jukola-butiken och tävlingsinfo tar emot kontanter eller de vanligaste bank- och kreditkorten (t.ex. Visa, MasterCard).  Även kontaktlös betalning fungerar. De största sedlarna som tas emot i Jukolas försäljnings och betjäningspunkter är 20 Euro. 50 Euros sedlar tas emot endast i tävlingsinfo.

Områdets privata företag tar emot olika betalningsmedel enligt egen övervägning.

I tävlingscentralen finns ingen valutaväxling eller möjlighet att lyfta kontanter. Den närmaste kontantautomaten finns i Mynämäki centrum vid Osuuspankki.

Posten betjänar i Mynämäki centrum i adress Keskuskatu 35, 23 100 MYNÄMÄKI, endast på fredag 17.6. kl 13-18. Under veckoslutet finns det inte posttjänster.

Dusch och bastu

Tvättplatsen är belägen bredvid till Försvarsmaktens förevisningsområde. Förutom duschar finns även tältbastu. En skild tvättplats har reserverats för damer under Jukola-kavlen.

En bastu värms upp på fredagen. Damernas bastutur är kl 16.00 – 18.30 och herrarnas 18.30 – 21.00. Duscharna kan användas kl. 16.00 – 21.00.

På lördagen öppnas duschavdelningen kl. 09. Alla bastun är varma från lördag kl. 14.00 tills söndag kl. 16.00. Under Jukola kavlen har damerna en egen mindre bastu från lördag kl 23.00. På lördag kl. 14.00 – 22,00 är mindre bastun för herrarna. Skyltar till rätta bastu- och duschavdelningar finns på dörrarna. Bastuavgiften är 5 €, och betalas på platsen, kontant eller med kort. Bastubiljetten kan även köpas i tävlingsinfo. Pefletten ingår i bastuavgiften.

Vid dusch finns det tvättmedel tillgänglig. Bruk av egna tvättmedel är ändå inte förbjudet.

Returflaskor och burkar har egna uppsamlingskärl på duschområdet.

Taxi

Taksistolpe finns i tävlingscentrum bredvid Jukola porten, Urheilutie 4. Platsen är utmärkt på kartan. Påstigning vid taxistolpen. Man kan beställa taxi från vilken taxiservice som helst.

Uppgörande av eld

Uppgörande av eld, användning av campingkök, gasbrännare, grillar och tältkaminer är absolut förbjudet på hela tävlingscentralens område och på alla inkvarteringsområden, tältens in och utsida samt parkeringsplatserna. Förbudet för uppgörande av eld övervakas.

Fotografering

Fotografering på allmänna områden är tillåtet. Tävlingsarrangören fotograferar evenemanget, och på bilderna/videorna kommer det att synas igenkännliga personer. Genom att delta i evenemanget ger du ditt medgivande till att arrangörerna kan använda foton för marknadsföring och informering.
I all privat fotografering skall arrangörernas anvisningar (t.ex. Förbjudna områden) och de allmänna reglerna följas.

Tvätt av utrustning

Tvätt av utrustning sker bredvid tvättplatsen på en tvättpunkt som är avsedd därtill. Tvätt av utrustning på andra ställen är förbjudet.

Toalett

Toalett som finns i tävlingscentralen är utmärkta på kartan. De är också utmärkta med WC skyltar. Handdesinficeringsmedel finns. Vanligt avfall som blöjor och plast får inte sättas i toaletten, utan bör föras till avfallskärlen. Kom ihåg handhygien!

Miljön

Jukola är en miljövänlig tillställning. Lukkari-Jukola arrangeras enligt det Ekokompass-certifikat som tilldelades i Joensuu Jukola 2017. Ekokompass är ett miljösystem som är tänkt för tillställningar och företag.
Miljön får inte skräpas ner och varje deltagare och åskådare sorterar sitt avfall. Vi ber alla som deltar i evenemangen fästa uppmärksamhet på sortering.
Lukkari-Jukolas avfall sorteras och levereras efter tävlingen till återvinning enligt de lokala sorteringsdirektiven.

Sortering av avfall i tävlingscentralen

Kartong

 • kartongburkar, till exempel mjölk- och saftburkar
 • kartongförpackningar som kexpaket
 • papperspåsar och -kassar
 • WC- och hushållspappers hylsor
 • wellpapp förpackningar
 • förpackningar för drycker i flerförpackning

Papper

 • Alla papperstyper, EJ papperspåsar.

Bioavfall

 • Matavfall och servietter av papper
 • bio engångskärl

Plastavfall

 • livsmedelsplast, t.ex. burkar, påsar, lådor, omslag och underlag

Grovavfall (ej återanvändbart avfall)

 • litet smutsiga kartong och pappersförpackningar samt textilier
 • begagnade engångskärl och bestick, även av kartong
 • smutsiga kartongförpackningar t.ex. pizzalådor, glasspaket
 • textilier såsom kläder
 • gelpåsar
 • kaffe och chipspåsar
 • medicin förpackningar, aluminium förpackningar, som inte duger till metallåteranvändning
 • blöjor, bindor och övriga hygienartiklar
 • skor och övriga gummi-, läder- och konstläderprodukter
 • PVC-plast, 03-märkta och obestämbara plastprodukter

Metall och glas

 • Det finns egna sorteringspunkter för metall och glas

Returflaskor och burkar 

 • returflaskor har sina egna kärlor i sorteringspunkter, vid restauranger och i bastu/tvättområde.
 • returflaskor identifieras av PALPA pantmärket, där det också framgår pantvärdet.

Batterier, ackumulatorer och elskrot kan returneras till info.

Energigelpåsar eller annat avfall får inte kastas i naturen. De bör lämnas till vätskeplatserna eller till tävlingscentralens avfallskärl.

Förbjudna aktiviteter

Reklam, försäljning och liknande är förbjudet på området utan arrangörernas skriftliga lov (berör också förläggningsområden, parkeringsplatser och tävlingscentralen). Andra orienteringsevenemang kan annonseras  endast på anslagstavlan, som finns bredvid resultattavlan. Annonser på bilarnas vindrutor är inte tillåtna.

Användning av andra radiotelefoner än arrangörernas på VHF-frekvenser är strängt förbjudet på tävlingscentralen.

På tävlingsområden finns begränsad lufttrafik av säkerhetsskäl. Inga flygande kameror eller drönare är tillåtna förutom TV-produktion.

På tävlingscentrumens område är tobaksrökning förbjuden enligt lag (Tobakslagen 5 kapitel 12§) på andra ställen än på utmärkt plats. Rökningplats är belägen vid öltält, som är utmärkt på kartan.

Egna alkoholdryckers användning på området är förbjudet. Det är förbjudet att föra bort alkoholdrycker från Mallasrasti (öltält).

Att göra upp öppen eld samt användning av campingkök, gasbrännare, grillar och tältkaminer är förbjudet på tävlingscentralen, förläggningsområdet, parkeringarna, tältens in och utsida, samt övriga platser. Uppgörande av eld övervakas.

Övernattning på vindskyddsområdet är förbjudet.

Föreningsflaggor på långa stänger får inte läggas inom tävlingscentrum. På vindskyddsområdet och förläggningsområdet får föreningsflaggor användas. Notera TV-kamerorna så att flaggorna inte är i vägen för TV sändningen. Om det finns flaggor som förhinder TV-kamerorna, kommer de att tas bort.

Visste Du att…

Du kan göra reklam för orienteringsevenemang på informationstavlan bredvid info. Ifall du vill göra reklam eller sälja varor på tävlingsområdet (tävlingscentralen, parkeringen och förläggningen) kom överens skriftligen med arrangörerna. Försäljning är tillåten endast med tillstånd av arrangörerna.

Enligt orienteringens grenregler är orienterare skyldig att hjälpa medtävlare som är skadad, sjuk eller annars i behov av hjälp. Orienterare är också skyldig – ifall tävlingsledningen kräver – att delta i sökande efter försvunnen tävlande.

Se från tävlingsdirektiv:

Förbjudna områden, Lagmaterial och Löpordning, Direktiv för de tävlande och Vätskeplatser.

Vad tycker du om Lukkari–Jukola? Arrangörerna vill gärna ha feedback. Sänd till adressen: palaute.2022@jukola.com.

Välkommen till nästa kontroll i Mynämäki!

Vi gör Jukola tillsammans en säker, ren och god humörens orienteringstävling och upplevelse!