TIDTABELL

Fredag 17.6.2022

10.00 Tävlingscentralen och tävlingsinfo öppnas

18.00 Löpordningens sista anmälningstid
21.00 Tävlingsinfo stängs
21.00 Unilukkari-konsert i Mynämäki kyrka

Lördag 18.6.2022

8.00 Tävlingsinfo öppnas
12.45 Venlakavlens inskrivning påbörjas. Noggrannare direktiv för tävlingen hittar man i tävlingsdirektiven.
13.00 Öppningsceremoni och Jukola flaggan hissas
13.30 Venlakavlen/ första sträckans samling till startområde börjar
14.00 Venlakavlens start
17.00 Venlakavlens vinnare i mål
18.30 Venlakavlens växling stängs
18.45 Venlakavlens omstart
19.00 Jukolafesten och Venlakavlens prisutdelning
21:00 Jukolas kvällsandakt i skogskyrkan
21:45 Jukolakavlens inskrivning påbörjas. Noggrannare direktiv för tävlingen hittar man i tävlingsdirektiven.
22:30 Venlakavlens mål stängs
22.30 Jukolakavlen / första sträckans samling till startområde börjar
23:00 Jukolakavlens start
23:07 Solnedgång

Söndag 19.6.2022

03.59 Soluppgång
06.51 Jukolakavlens vinnare i mål, vinnarlaget läser Jukolsa budskap på program scenen
08.45 Jukolakavlens växling stängs
09.00 Jukolakavlens omstart: 7. sträcka
09:30 Jukolankavlens omstart: 2.–6. sträcka
09:30 Utdelning av kartorna börjar i tävlingsinfo
09.40 Jukolakavlens prisutdelning, Jukola-flaggans överlämnande
15.00 Jukolakavlens mål stängs
16.00 Tävlingscentralen och tävlingsinfo stängs