Att testa ens Emit bricka och hur man stämplar

Man kan testa ens Emit bricka vid arenan. Emit brickan fungerar bra om den röda led lampan i stämplingsenheten blinkar. Om led-lampan inte blinkar, måste man byta Emit brickan till en ny. Det är möjligt att hyra en Emit bricka vid info.

Under tävlingen stämplingsenheterna i skogen eller vid mållinjen blinkar inte (det hörs inte heller några ljudsignaler). Se till att du stämplar på rätt sätt för att få en markering i backupplappen. Stämplingen sker på rätt sätt då den spräckliga sidan av brickan tar bra kontakt med stämplingsenheten (se till att du trycker Emit brickan hela vägen till botten!).

För att försäkra att backupplappen inte lossnar sig, är det bra att fästa den också med små bitar av tejp.