DET FÖRBJUDNA TRÄNINGSOMRÅDET

Kilpailukieltoalue Lukkari-Jukolaan 2022
Det officiellt förbjudna träningsområdet fram till Lukkari-Jukola 2022 finns markerat på kartan ovanför. (Källa:Finlands Orienteringsförbunds kartregister. Delvis Lantmäterieverkets Terrängkarta 06/2014 material).

Alla tränings- och tävlingsförbudsområden är tillgängliga i Finlands Orienteringsförbunds kartregister.