RESERVERADE HUSBIL/-VAGNPLATSER

Instruktioner för ankomst med husbilar/-vagnar

Områden för husbilar och husvagnar i Lukkari-Jukola har nästan sålts ut. Det är tillåtet att köra till dessa områden endast om man har reserverat och betalat platsen på förhand i anmälningssystemet.

Då man kör till Mynämäki med husbil/-vagn, följ visningar och berätta ditt namn och det namn som har använts då platsen har reserverats. Vi skickar alltså inte parkeringstillstånd på förhand utan man kan komma in till områden endast om namnet finns på listan. Då får man ett parkeringstillstånd som man måste ha synligt i vindskyddsrutan under hela veckoslutet. Parkeringstillståndet kollas även då man kör ut från parkeringsområdet.

Områdena för husbilar/-vagnar öppnas på fredag den 17 juni klockan 10:00 och stängs klockan 16:00 på söndag den 19 juni. Kom ihåg att det är förbjudet att använda förtält eller markiser, det finns inte möjlighet till el att tömma septiktank och det är också förbjudet att laga mat utanför husbilen/-vagnen. Man måste absolut följa personalens instruktioner då man parkerar sin husbil/-vagn. Avstånd mellan husbilar skall vara minst 4 meter. Användning av aggregat på området är förbjudet kl 22-07.