GPS-TRACKING

I båda stafetterna används gps-tracking på alla sträckor. Ett lag som vägrar att bära en gps-sändare stängs av från tävlingen. Ungefär 30 lag i både Jukola och Venlakavlen är med i gps-trackingen.

Gps-sändaren anslås till tävlanden med hjälp av arrangörerna vid gps-punkten i samband med ingångsporten. Sändaren och en nummerväst med en ficka för sändare ska bäras från incheckningen tills man efter en genomförd sträcka har returnerat sändaren till arrangörerna. Gps-sändaren ska kläs på senast 15 minuter innan växling/start. Lagen som under tävlingens gång har valts att bära gps-sändaren fortsätter att ha sitt vanliga startnummer på sig.