MAASTO JA KARTTA

Lukkari-Jukola suunnistetaan Mynämäessä/Nousiaisissa 18.-19.6.2022. Kilpailukeskus sijaitsee Mynämäen urheilukeskuksessa aivan Mynämäen keskustan välittömässä läheisyydessä.

Maastoalue on monipuolinen, mutta varsin rikkonainen. Suurimmaksi osaksi maasto on asuinalueiden läheistä suosittua ulkoilualuetta, jossa on runsaasti eritasoisia kulku-uria ja polustoa, jota myös runsas hirvieläimistö on muovannut. Eläinten polkuja ei karttaan ole kuvattu. Alue on myös suosittua motoristi- ja maastopyöräilymaastoa, jolloin urasto on paikoin kivistä ja juurakoista eikä kaikkia näitäkään polkuja ole kuvattu kartassa. Kulkukelpoisuus maastossa on hyvä.

Pääsääntöisesti maasto on varsin laakeapiirteistä, erittäin nopeakulkuista avokalliomaastoa ja välillä peitteisempää sekametsää. Alueella on myös jyrkkiä, suurta tarkkuutta ja kartanlukua vaativia pienipiirteisiä kallioita ja louhikkoja, sekä suojeltuja maastonkohteita. Kiviä on melko paljon. Korkeuserot vaihtelevat maastoalueittain. Maastoaluetta täplittävät hakkuut, harvennukset, pienet peltoalueet, tiheiköt sekä rikkonaiset soranottoalueet, joissa osassa on tiheää pientä mäntytaimikkoa.

Ratasuunnittelussa on pyritty hyödyntämään kartan kaikkia alueita. Kilometrivauhdit tulevat olemaan nopeat molemmissa kilpailuissa.

Ratamestariryhmä:
Heikki Andersson
Maippi Antikainen
Pekka Lapila

Ratamestariryhmän mentorina on toiminut Jarmo Jokila.