Maanomistajat mukana alusta saakka

Raivaajat

Maanomistajiin on pidetty yhteyttä käymällä aluksi henkilökohtaisesti kotona, kirjeitse ja puhelimitse. Maanomistajakokoontuminen oli talvella 2020. Tilaisuutta pidettiin tarpeellisena, jotta selvisi, mitä kunkin omistamalla alueella tapahtuu. Suhtautuminen tapahtuman järjestämiseen oli hyvin myönteinen. Ratamestarit ovat parhaansa mukaan ottaneet huomioon maanomistajien erityistoiveet, toteaa ratamestariryhmän johtaja Pekka Lapila.

Toinen tapaaminen oli lauantaina 3.7. kilpailukeskuksessa, jossa esiteltiin, mitä missäkin alueella tapahtuu. Lisäksi selvitettiin minkälaisia rakenteita maastoon tulee tavallisille rasteille, TV-rasteille ja niille kaapelointiin sekä juomapaikoille ja miten nuo rakenteet poistetaan kilpailun jälkeen. Samalla kerrottiin, miten paikallisten asukkaiden ja julkinen liikenne yleisillä teillä tullaan järjestämään.

Samalla saatiin maanomistajan asiantuntijatietoa lähiseudulla pesivistä harvinaisistakin petolinnuista ja miten niihin tulisi suhtautua ratateknisesti. Hirviseura tarjoutui osallistumaan talkoisiin. Esille tuli riistaeläimien ajaminen pois kilpailualueelta ennen tapahtumaa ja kisan aikana maastovalvontatehtävät tai juomarastien hoito. Tarjous otettiin kiitollisuudella vastaan.

Jarmo Jokila