Jukola konto – använding av data

Vad innebär det att dela min information med en förening?

Genom att välja en eller flera föreningar på ditt Jukola-konto delar du din information till den person som tar hand om föreningens lagregistrering. De utvalda föreningarnas kontaktpersoner kommer att se endast ditt namn och e-postadress i registreringssystemet. Detta underlättar och gör det snabbare för klubbens kontaktperson att fylla på lagsammansättningarna i systemet.

 


Hur lång tid tar det innan min information syns för kontaktpersonen i min förening?

Några minuter. När du har valt att vara tillgänglig för en förening tar det cirka 1-3 minuter att överföra uppgifterna till registreringssystemet.

 


Varför finns inte min förening på listan över tillgängliga föreningar? Hur får jag en ny klubb på listan?

Om ingen förening erbjuds här när du skriver in föreningens namn, så betyder det att föreningen inte har registrerats i systemet.

I sådana fall måste en ny förening först registreras i registreringssystemet.

När man registrerar en ny förening, måste det godkännas manuellt på Jukola byrån. Manuella godkännandet av en ny förening kan ta en stund för att kontoret inte är öppet 24/7.

Så länge den nya föreningen inte har godkänts i registreringssystemet, kommer föreningens namn inte heller att synas på Jukola kontots föreningslista.

Om du behöver mer information eller om du har några problem, se Anvisningar för Jukola-kontot.