JUKOLAS BUDSKAP 2022

”Där dängde de på så svetten lackade, fram och tillbaka for trissan mellan dem, och långa vägar ljödo larmet och smällarna”. Såhär beskriver nationalskalden Aleksis Kivi brödernas intensiva kamp om herraväldet på hemtunet.

Olika bollspel med slagträ var populära i Europa vid den tidpunkt, till vilken historien om Jukolas Sju bröder är placerad. Lauri ”Tahko” Pihkala, känd som en orienteringsvän, började utveckla ett bollspel lämpligt för finländarna och när Finland blev självständigt, hade spelet i form av boboll blivit fullbordat. Spelet spred sig snabb, speciellt inom skyddskåren, och var också genast en populär del av skolornas idrottstimmar. Under hundra år har bobollspelet utvecklats till en idrottsgren, som alla finländare känner både som motion och också som elitidrott.

Ett särdrag för grenen är, att utövandet av den är starkt koncentrerat endast till Finland.

Vi har burit vårt budskap genom sommarnatten i markerna vid Virmo och Nousis, nära Kallavuori gruskorniga berg och talldungar, för att gratulera 100-åriga Suomen Pesäpalloliitto (Finlands Bobollsförbund) och vill önska fortsatt framgång för grenen, som har starka rötter i den finska identiteten.

Virmo, den 19 juni 2022

Jukola-kavlens orienterare