Använd Emit-kort som är mindre än fem år gammalt

I Jukola- och Venlakavlen genomförs banan i rätt ordning och verifieras genom Emit-stämplingssystemet.

Laget måste ha minst fyra (4) fungerande Emit-kort i Jukola- och minst tre (3) fungerande Emit-kort i Venlakavlen. Samma kort kan användas i både Venla- och Jukolakavlen. Samma kort får inte användas i på varandra följande etapper eller i olika lag i samma stafett.

Observera att det i tävlingen rekommenderas att använda Emit-kort som är mindre än fem år gamla.

Emit-kortets garanti varar i fem år, och det är därför det är värt att tävla med en Emit vars garanti fortfarande gäller. Med ett äldre kort kan tävlingsprestationen äventyras på grund av att kortet inte fungerar.

I sommarnatten kan en äldre Emits batteri mycket väl sluta fungera och det är tråkigt att märka vid målgången att prestationen diskvalificeras på grund av att stämplingar från kontrollerna saknas.

Du kan hyra ett Emit-kort istället för ett icke fungerande Emit-kort från tävlingsinfo, hyran är 40€. Emit-kort finns till salu i Suunnistajan kauppa.