Rudus är etappvärd i Venlastafetten

Rudus Oy:s vd Mikko Vasama (mitten) och tävlingsledare Kalevi Ilonen skakar hand över samarbetsavtalet i september på Borgbacken i Borgå. Jari Johansson, Borgå Jukolas marknadsföringschef poängterar Rudus väsentliga roll som leverantör av stenmaterial då tävlingscentralen skall byggas.

 

Rudus Oy som producerar byggmaterial av sten och grus fungerar som värd för första etappen i Venlastafetten i Borgå. Företaget är även partner i bygget av tävlingscentral.

Porvoo Borgå Jukolas tävlingscentral byggs på en åker i Ebbo. Det körs grus på färdlederna och evenemangets torgområde så underlaget klarar påfrestningen av människor och fordon.

– Gruset hämtas från en grustäkt nära Borgå. Korta transportsträckor är kolsmarthet som är temat för Borgå Jukola. Kolsmarthet matchar värderingarna vi har i vårt företag, säger verkställande direktör Mikko Vasama.

– Vi har jobbat länge med att minska koldioxidutsläppen för våra produkter. I den gröna betongen vi lanserade för tio år sedan är koldioxidutsläppen minimerade.

Förutom stenmaterial producerar Rudus betong, betongelement, fasadelement, stenläggningsmaterial och trappor. Företaget har en betongfabrik i Borgå och flere grustäkter i dess närhet. Rudus som sysselsätter nästan tusen personer har en kraftigt växande affärsverksamhet inom återanvändning.

– Vi tar emot avfallsbetong från byggen. Vi krossar den och säljer den vidare. Återanvändningen minskar behovet av att krossa natursten.

– Biodiversiteten är större i våra gamla restaurerade grustäkter än den ursprungliga miljön. På detta sätt kan vi bromsa förlusten av biologisk mångfald och erbjuda en mångsidig miljö till exempelvis pollinerare. Vi har också byggt våtmarker och vi har  donerat stenmaterial till bygge av fiskars lekplatser.

Många orienteringsevenemang har ordnats på grustäkter som Rudus äger. Det finns gott om parkeringsplatser och det är enkelt att slå upp tävlingscentralen på den torra marken.

Borgåbon Vasama väntar ivrigt på nästa sommars Jukolastafett.

– Vi kommer garanterat att bjuda våra kunder på detta fina evenemang. Vi försöker också samla Rudus egna orienteringslag i såväl Jukola- som Venlastafetten. Vi hinner nog träna ännu, ler Vasama.

Jukolan  stafettens tävlingsledare Kalevi Ilonen är nöjd över samarbetsavtalet med Rudus.

– Markbyggnad är en väsentlig del av Jukolacentrums uppbyggnad och det är fint att ha med ett företag med egen verksamhet i Borgå.