Tornator är värd för ankaretappen

Jari Johansson som ansvarar för marknadsföringen i Borgå Jukola (vänster.), Tornators Antti Siirtola och tävlingsledare Kalevi Ilonen fullbordar samarbetsavtalet med glass vid åstranden i Borgå.

 

Tornator Oy som bedriver hållbart skogsbruk och erbjuder skogsskötselservice fungerar som etappvärd för Borgå Jukolakavlens ankaretapp. Samarbetsavtalet skrevs under i Borgå måndagen den 30.5.2022.

”Jukolakavlen är en naturlig kumpan för den starka skogsaktören, eftersom vi har en gemensam verksamhets- och hobbymiljö med orienterarna. Vi berättar gärna för skogsägarna att vi gärna köper och hyr skogsfastigheter och säljer vackra strandtomter”, berättar ekonomi- och finansieringsdirektör Antti Siirtola,

Tornator äger 646 000 hektar skog i Finland. Företaget utarbetade i fjol ett tioårigt klimat- och diversitetsprogram för skötseln av sin skogsegendom.

”Målsättningen med vårt klimatprogram är att öka trädbeståndens kolbindning med en femtedel. Vi deltar i miljötalkot genom att öka trädens tillväxt, minska utsläppen från marken och genom att möjliggöra användningen av både vindkraftverk och förnybara träråvaror för att ersätta fossil energi”, sammanfattar Siirtola.

Åtgärder enligt diversitetsprogrammet främjar bevarandet av utrotningshotade skogsarter och naturtyper, ekosystemtjänster, vattenskydd, viltvård samt dämpar effekten av klimatförändringen. Tornator lovar bland annat att skydda minst 5 000 hektar värdefulla naturmål och att restaurera minst 3 000 hektar kärrlivsmiljöer.

Tävlingsledare Kalevi Ilonen välkomnar Tornator som en lämplig kumpan i Jukolaandan.

”Kolsmarta Borgå Jukola kunde knappast få en bättre samarbetspartner, som värnar om klimatet och skogsnaturens välmående”, ler Ilonen.

Tornator har deltagit fyra gånger i Jukolakavlen med ett eget arbetsplatslag. Så här brett samarbetsavtal har företaget inte tidigare haft med Jukolakavlen.

”Vår målsättning är att för första gången även ha ett Venlalag i Borgå Jukola”, avslöjer Siirtola.

OK Trian erbjuder säkert gärna träningshjälp åt Tornators båda lag.