Utmärkningen av tältplatserna har redan påbörjats

Stadin ammatti- ja aikuisopistos mäteristuderande har inlett märkningen av tältplatserna under lärare Merituuli Lehtonens ledning. Vintern kom emot och arbetet fortsätter på våren.