Informationsöverföring är av stor vikt

Det traditionella Jukola informationsöverföringsmötet hölls denna gång i Borgå. Meningen med detta möte är att informationen överförs från en arrangör till en annan. Representanter för de olika ansvarsområdena samlades i smågrupper där Lukkari-Jukolas representanter delade med sig av sina erfarenheter och gav goda råd. Det diskuterades även ivrigt om de kommande Jukola arrangemangen. Detta sätt att utbyta information från en arrangör till en annan är enkelt och smidigt! De framtida Jukola arrangörernas talkoarbetare lyssnade på råd och tillbringade en trevlig dag i Borgå.

Först hörde vi Porvoo Borgå Jukolas tävlingsledare Kalevi Ilonen önska alla välkomna i juni nästa år till Borgå och till nästa års Jukola som arrangeras med Borgå mått. Därefter framförde Borgås bildningsdirektör Sari Gustafsson stadens hälsning till orienteringsfolket. Borgå stad väntar på Jukola och Sari Gustafsson berättade bland annat att staden kommer att placera stora bildskärmar i centrum där man kan följa med Jukola under tävlingsveckoslutet.

Även Porvoo Borgås beskyddare Mika Anttonen framförde sin hälsning.

 

I mötet deltog följande Jukola-arrangörer:

2022 Lukkari-Jukola

2023 Porvoo Borgå Jukola

2024 Lakia-Jukola

2025 Sankt Michel

2026 Kotka

Porvoo Borgå Jukolas ansvarspersoner för de olika utskotten.

 

Som synes är det ett långt projekt att arrangera Jukola. Det behövs dragare och ansvarspersoner för en lång tid. Den största insatsen görs ändå under tävlingsveckoslutet då det behövs en stor mängd talkoarbetare. Kom du också med som talkarbetare! Det är en glädje att höra till den här glada gruppen.

Porvoo Borgå Jukola arrangeras den 17-18.6.2023