Schaktningsarbetena klara

Fibertyg spreds ut under gångvägarna så att krossen och gruset kan överföras till ett annat användningsområde  efter Jukola. I det övre högra hörnet kan du se området där duschar och bastu samt Jukolas torg, med försäljningstält kommer att placeras.

 

I november  grundades Porvoo Borgå Jukolas tävlingscentral start och målområdet samt de mest besökta publikområdena för att vara bärande. Kavlens sammarbetspartner och etappvärdarna GRK Finland och Rudus skötte schaktningsarbetena fint.

Det tolv hektar stora tävlingscentret, i byn Ebbo, ska byggas på åkrar och ett gårdsområde till en  före detta gård.

GRK:s arbetsledare Roope Korpela, som ansvarade för markarbetena, var nöjd när  arbete förlöpte raskt.

– Arbetet fortskred enligt planerna och vädret var också gynnsamt. Vi fick gjort nästan alla markarbeten före vintern. På våren  städar vi ännu lite upp vid de olika platserna.

Efter startrakan korsar orienterare en liten ås. Åsen sänktes vid övergångsstället

och en grusbaserad gångväg formades där. Jorden ska också tåla regn och därför förbättrades  även dikena.

Kolsmart togs också i beaktande vid schaktningsarbetena.

– Vi tog tillvara landmassorna som fanns  i området och spred nytt stenkross  bara på de områden som verkligen behövde det. Vi gjorde gångvägarna starka med så tunna strukturella lager som möjligt, för  att spara material.

Lassen fördes nära användningsplatsen, så att maskinerna inte behövde förflytta sig långa sträckor, framhäver Korpela.

Återanvändning av materialet är också en central tanke vid  kolsmarthet.

Under gångvägarna som byggts på åkrarna sattes fibertyg så  att sanden  kan samlas upp och flyttas efter evenemanget till nästa användningsställe. Enligt Korpela är materialet endast lånat för  Jukola Kavlen.

Korpela berömmer det goda samarbetet med arrangörerna.

– Samarbetet med stafettens arrangör har gått smidigt. De lyssnar på oss proffs och jag får snabbt svar på mina frågor. Saker och ting har utvecklats exemplariskt.

 

Text och bild: Markku Pulkkinen