Stora Enso är värd för Venlornas ankaretapp

Tomi Tarnanen (till vänster) och Porvoo Borgå Jukolas marknadsföringschef Jari Johansson slår fast samarbetsavtalet i Borgå. Stora Enso levererar återanvändbara kartongkärl till restaurangerna i Porvoo Borgå Jukola.

-Skogen och kolsmart förenar Jukola kavlen och Stora Enso, summerar Tarnanen

 

Skogsindustrikoncernen Stora Enso anslöt sig till etappvärdar för Borgå Porvoo Jukola.

För Stora Enso är skogen bekant och  affärsmässigt i en central miljö, så beslut om partnerskap var enkelt.

–Porvoo Borgå Jukolas kolsmart tema passar utomordentligt för vår verksamhet.Från skogen får vi förnybara råvaror som ersätter oförnybara produkter såsom förpackningar, batterimaterial och byggprodukter. Företagets totala kolbalans är nu positivt, berättar Stora Ensos virkesanskaffnings kund- och marknadsföringschef Tomi Tarnanen.

–Vi vill poängtera den finländska skogens diversitet. Skogen bjuder förutom på träd och koldioxidbindningar på både mentalt och fysiskt välmående då man rör sig där.  Skogen är även lösning till många saker.

Till samarbetsavtalet hör att alla återanvändbara tallrikar och muggar som används under Porvoo Borgå Jukola är tillverkade av Stora Ensos kartonger.

Stora Enso har setts som samarbetspartner också under tidigare Jukola kavlen. Företaget har haft egna lag både i Jukola- och Venla kavlen  under många år. Ibland har de till och med haft flera lag. Tarnanen har en gång själv också deltagit i Jukola kavlen.

–Får se om jag får orientera i Stora Ensos lag även i Borgåskogarna. Jag deltar ännu gärna i motionsorienteringar.

– På fredagen före evenemanget anordnas “Skogsarenan”, det är också en mycket bra och intressant idé. Det är fint att det kommer nya delområden till Jukola konceptet. Det lönar sig  att prata om skogens många möjligheter under Finlans största konditionsevenemang, tackar Tarnanen.

Tarnanen påminner att Stora Enso alltid är skogsägarnas pålitliga kumpan.

–Året om och runtom i Finland kan man erbjuda hurdant virke som helst. Stora volymer kräver mycket finskt virke som råvara. Via oss får man också högklassiga  skogsbrukstjänster från planteringar till gallringar, uppmuntrar Tarnanen.

 

Text och bild: Markku Pulkkinen