Vi måste vara beredda på allt

– Om något som avviker från den normala sker på Jukolaområdet reagerar vi på det.

Det konstaterar säkerhetschef Risto Säynäväjärvi.

– På Jukolakavlen och orienteringsevenemang överlag förekommer inga egentliga ordningsproblem, men vi bereder oss i princip på alla eventualiteter. Också på det att någon utomstående person eller grupp som inte hör hit försöker ta sig in, och då hindrar vi det vid behov. Det finns specifika regler för när saken ges över till polisen.

Risto Säynäväjärvi leder säkerhetsutskottet som inbegriper första hjälpen, övervakning av ordningen och räddningsverksamheten.

Många av talkoarbetarna är sådana som avlade ordningsvaktkort under våren.

– Via den kursen rekryterades många till Jukola. Kursen är krävande, den är 40 timmar lång med obligatorisk närvaro.

På Jukola övervakar ordningsvakterna dörrar och portar, men fungerar också som guider på området.

– Det märkte jag förra året, när jag deltog i Lukkari Jukola som talkoarbetare klädd i gul väst.

I vissa situationer som kräver räddningsinsatser tar professionella över ledningen, men sådana är också med som talkoarbetare. Därtill finns bland annat medlemmar från FBK på plats som hjälp och stöd. För evakuering från terrängen finns fyrhjulningsteam.

Första hjälpen-personal finns givetvis också på plats på Jukola. Alla dem är inte vårdproffs, utan personer som gått en första hjälpen-utbildning.

– Det finns alltid en eller två läkare på plats.

Vid målet ges snabb första hjälpen, men vid behov slussas hjälpbehövande till tävlingsområdets andra första hjälpen-punkt eller tas till Borgå sjukhus, dit det är cirka 10 km.

– Första hjälpen-personalen vid målet är alla erfarna talkoarbetare som varit med på många Jukolatävlingar.

Risto Säynäväjärvi berättar att exempelvis på Kangasala Jukola skötte första hjälpen ungefär 700 fall, av vilka över hälften, ca 450, var snabbskötta, som skav- eller andra småsår eller vrickningar. Sjukhusvård krävdes för 10–15 orienterare.

– I terrängen finns en första hjälpen-station under Venla och två under Jukola. Där finns jourhavande patruller som vid behov evakuerar orienteraren till en plats som kan nås med ambulans eller annat fordon.

Två ambulanser finns ständigt på plats på Jukola.

– Om det behövs första hjälpen i terrängen tar vård- och räddningspersonal sig dit med fyrhjuling.

Text och bilder: Riitta Ketola